Bewoners van een door aardbevingen geteisterde provincie doen hun verhaal.

Ton komt niet in aanmerking

Beste Sandra,

 

Graag zou ik  het volgende onder uw aandacht willen brengen. Ik ben een inwoner in de gemeente Hogeland. Bijna alle inwoners in deze gemeente komen in aanmerking voor een subsidie aan gebouweigenaren in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen ten behoeve van verduurzaming,  onderhoud en verbetering van het gebouw ( Subsidieregeling verduurzaming, onderhoud en verbetering gebouwen aardbevingsgebied Groningen) Behalve een paar postcodes, deze vallen buiten deze subsidie. Dat vind ik wel zeer oneerlijk en onrechtvaardig. Ik heb ook aardbevingsschade en kom niet in aanmerking hiervoor. Heel bijzonder. Ik heb al bezwaarschriften ingediend bij het IMG en het Ministerie van Economische zaken en Klimaat. Beiden zijn afgewezen. Ook heb ik deze zaak bij de Ombudsman gemeld. Deze  zijn er ook mee bezig, maar geven aan om de politieke partijen te benaderen, die kunnen deze zaak in de tweede kamer aankaarten, zodat dit onrecht  alsnog  rechtgezet en aangepast kan worden. Volgens mij gaat het nog om een paar postcodes, een kleine groep inwoners van de gemeente Hogeland. Nu is deze subsidieregeling, zoals ik begrijp, voor alle inwoners, aardbevingsschade of niet. Al zou deze  aanpassing alleen maar gelden  voor die inwoners die buiten het postcodegebied vallen die daadwerkelijk ook aardbevingsschade  hebben. Dat zou eerlijk zijn.

 

Vandaar een oproep aan u, de politiek, help mij ( ons). Er wordt gesproken dat de politiek dichter bij de burgers  moet gaan staan. Echt luisteren naar de mensen in het land. Nieuw elan. Hier is uw kans. Pak deze handschoen op.

Alvast bedankt voor uw hulp en acties

Ik hoor van u.

Met vriendelijke groet

 

Ton Wijnen

Verder Bericht

Vorige Bericht

Wij Zijn Groninger is een initiatief van de SP © 2022

De verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy-beleid van de SP.

Fotos: SP | Realisatie: Stijn Dekker / SP Webteam

Thema door Anders Norén