Bewoners van een door aardbevingen geteisterde provincie doen hun verhaal.

Hero en Bianca willen oplossing voor iedereen

Hero en Bianca kunnen nu een noodwoning laten plaatsen om hun mooie boerderij af te breken. Arbiter, pers, contact met minister was nodig om een kwart van het geld, dat nodig is voor herbouw, te krijgen.

Beste Sandra,

Hierbij, zo kort mogelijk, ons verhaal. Ik heb veel weggelaten, zoals de poging van de NAM om ons uit ons huis te zetten, hun onwil om te stutten, hun riante aanbod om de boerderij gratis af te breken en de “veiligheids-inspectie” van het CVW met als conclusie dat er bij de omvallende schuur-achtergevel maar een hekje gezet moest worden… Ook komen psychische en lichamelijk klachten niet aan de orde, maar ik hoop dat je hier wat aan hebt voor het zwartboek.

 

SAMENVATTING ZAAK WOUTERS – HOLST/ NAM, BOERDERIJ IN NIEUW SCHEEMDA

Na onze melding in maart 2014 kregen we bezoek van een “deskundige”  die meteen na binnenkomst kwam melden dat er bij onze boerderij geen sprake kon zijn van “bevingschade”:  ons huis lag volgens de NAM buiten het zogenaamde  “aardbevings-effectgebied”. Echter, Nieuw Scheemda ligt niet alleen boven op het Groningenveld maar de dichtstbijzijnde locatie waar gas wordt gewonnen bevindt zich slechts op 1240 m van ons huis. De Arcadis-taxateur moest wel constateren dat er sprake was van “ongelijke zettingen, verandering op of in de ondergrond”. Zijn oplossing om de verantwoordelijkheid van de NAM te ontkennen: het pand dat gebouwd is in 1872 te laten stammen uit 1625 (!),  “compleet met een evenzo oude gemetselde fundering”….

Na een jaar waarin wij er niet in slaagden om op een normale wijze met de NAM te communiceren (contactpersoon bleek vertrokken, mails werden niet beantwoord en telefoontjes geblokkeerd, zelfs het CVW kwam er bij de NAM niet doorheen) zochten we hulp bij de Onafhankelijk Raadsman. Dit had als resultaat dat een contra-expertise uiteindelijk toch werd toegewezen.

Conclusie contra-expert (juli 2015): “Verzakt door extreem ongelijke zettingen in bodem door trillingen/bevingen als gevolg van aardbevingen door aardgaswinning. Er is een breuklijn in lengte-richting van gehele woning. De oorzaak is naar onze mening te wijten aan opnieuw geroerde grond ten gevolge van aardbevingen door aardgaswinning, waardoor zetting wordt veroorzaakt.” De onderhandelingen tussen Arcadis-expert en contra-expert leverden echter niets op, waarop de NAM in mei 2016 besloot om ons dossier eenzijdig te sluiten.

In 2017 lieten we door een ander bureau een nieuw rapport opstellen omdat de schade bleef verergeren. Conclusie: “De zeer ernstige schade wordt veroorzaakt door overbelasting en trillingen in/uit de diepere ondergrond. Beide worden veroorzaakt door de gaswinning die al langere tijd plaats vindt in Groningen.” Aanbeveling dezelfde als van de contra-expert: afbraak en herbouw .

Wij komen, als “oude schadel” niet in aanmerking voor behandeling binnen het nieuwe schade-protocol. Daarom verzochten wij via de Rechterbank Assen (feb 2018)  aan de NAM om medewerking te verlenen aan een behandeling door de kantonrechter, dit omdat een “normale” rechtszaak grote kosten met zich meebrengt. De NAM weigerde medewerking. Hierdoor konden we wel aan de rechtbank duidelijk te maken dat de 6000 “oude gevallen” tegenover de NAM juridisch bezien alleen staan.

Vanaf maart 2018 berustte onze zaak bij de Arbiter Bodembeweging. Deze deed in juni 2018 een tussenuitspraak: het betrof mijnbouwschade. Maar de bepaling van de grootte van de schade verliep uiterst merkwaardig: de door de Arbiter aangestelde “deskundige” had nog nooit een Oldambtster boerderij gezien, kon geen plattegrond tekenen en besloot muren te laten staan die al op omvallen stonden! Onze opmerkingen hierover werden weggewoven met NAM-gegevens waaruit zou moeten blijken dat hier geen aardbevingen voorkomen…

Op 7 februari ontvingen we de uitspraak van de Arbiter. Deze verwierp niet alleen al onze bezwaren tegen het gemankeerde rapport van de ondeskundige, maar kende ons bovendien slechts de helft toe van diens herbouw-berekening, zodat hij op een kwart van de veroorzaakte schade uitkwam. Hierin ging de Arbiter mee met de NAM. Dat er op deze wijze geen sprake kan zijn van herbouw is duidelijk, wel verheugend is zijn erkenning van mijnbouwschade.

We werden door de Arbiter naar de NAM verwezen voor verdere afhandeling, die bleek te bestaan uit een wurgcontract met daarin de bepaling dat verdere juridische procedures onmogelijk zouden worden, plus een door hen te beheren bouwdepot. Dat wil zeggen: zij zouden bepalen met welke aannemers en leveranciers we mochten werken, zij zouden ieder bonnetje keuren, zelf de btw verrekenen, en de kosten van sloop, noodwoning, al opgestelde bouwkundige rapporten, jurist, bodemonderzoek en versterkende maatregelen niet vanuit het depot betalen. En het bedrag dat na verloop van tijd daardoor niet was uitgekeerd zou bovendien bij de NAM blijven…..

Een poging om de schadevergoeding rechtstreeks te vorderen via een exequatur strandde bij Rechtbank Noord Nederland omdat in het arbiter-reglement staat dat de NAM nooit hoeft te betalen als ze geen zin heeft. Met andere woorden: de Arbiter is een door de overheid bedachte fopspeen om de mensen een jaar of langer bezig te houden.

Na het overhandigen van een brief aan de minister van EZK, een interview in de NRC, het noemen van onze naam in de Tweede Kamer en daarna een open brief aan de minister besloot deze eindelijk de NAM te verzoeken de uitspraak van de Arbiter uit te voeren. Zo hebben we nu tot onze grote opluchting in ieder geval een kwart van het bedrag dat nodig is voor herbouw- genoeg om een noodwoning te zetten en, helaas, onze mooie boerderij af te breken. Hard nodig want de toestand hier is onhoudbaar: vrijwel alle muren tonen nu meterslange scheuren over de gehele lengte, en oudere scheuren zijn tweemaal zo groot. De ergste gaten hebben we volgespoten met purschuim om zo de winter zoveel mogelijk buiten te houden- hopen dat die grote beving uitblijft!

En hoe nu verder, wat kunnen we bouwen en hoeveel geld is daar nog voor? Dus moeten we alsnog een dure advocaat inhuren en dan maar zien wat de rechter er van vindt. Want wij willen graag een faire behandeling waarbij de werkelijke schade vergoed wordt, en dat niet alleen voor ons maar voor heel Groningen!

Veel dank voor jullie steun, zonder jullie steun in de Tweede Kamer en daarbuiten waren we geen stap verder gekomen!

Bianca Wouters – Holst

Hero Wouters

Verder Bericht

Vorige Bericht

Wij Zijn Groninger is een initiatief van de SP © 2022

De verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy-beleid van de SP.

Fotos: SP | Realisatie: Stijn Dekker / SP Webteam

Thema door Anders Norén