Bewoners van een door aardbevingen geteisterde provincie doen hun verhaal.

J.: Vernedering, onrecht, onbegrip en chantage

Kernwoorden in dit dossier zijn: vernedering, onrecht, onbegrip en chantage, aldus J. uit Loppersum

Geachte mevrouw Beckerman,

Allereerst wens ik u een voorspoedig Nieuwjaar, met in het bijzonder een heel gezond Nieuwjaar.

Inzake de toepassing van de waardedalingsregeling zoals die is gestart door het Instituut Mijnbouwschade Groningen, wil ik u graag op de hoogte stelle van hetgeen ons is overkomen. Dit kan ook in uw zwartboek opgenomen worden.

Kernwoorden in deze situatie zijn voor ons: Vernedering, onrecht, onbegrip en chantage. Kort schrijf ik hier waarom deze gevoelens zo leven bij ons.

In 2017, 13 jaar nadat we ons huis te koop hebben aangeboden, is ons huis opgekocht. Voor minder dat het huis waard was. Uiteindelijk zijn wij door de NAM gecompenseerd voor een bedrag van € 17.000. Omdat wij met de rug tegen de muur stonden konden wij niet anders dan akkoord gaan met de Waardedalingsregeling van de NAM. Als dat niet was gelukt waren wij persoonlijk failliet gegaan. Een klap die we naar alle waarschijnlijkheid niet hadden overleefd.

Aan de casemanager hebben we daarna gevraagd om al onze gegevens, maar dan ook echt alles te verwijderen uit de databases van de NAM etc. Zij heeft dit nagevraagd. Antwoord: dat kan maar dan vervalt de verhuiskostenregeling. Dit is pure CHANTAGE. Uiteindelijk hebben we ons verzoek terug moeten trekken, anders zou de financiële en mentale klap nog groter zijn geworden.

Uitgaande van de door het IMG toegepaste berekeningswijze zouden wij bovenop de ontvangen € 17.000,– nog een bedrag moeten ontvangen van ca. € 7.500,–.

Ik ben er van overtuigd dat er met ons nog vele anderen zijn die ongetwijfeld minimaal dezelfde gevoelens hebben als en misschien nog we negatiever zijn.

Wij hebben indertijd €17.000,– ontvangen van de NAM. Toepassing van de percentages zoals die worden toegepast door het IMG, geven aan dat wij te weinig hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,

J.

Verder Bericht

Vorige Bericht

Wij Zijn Groninger is een initiatief van de SP © 2023

De verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy-beleid van de SP.

Fotos: SP | Realisatie: Stijn Dekker / SP Webteam

Thema door Anders Norén